Συμβουλευτικη γονεων


Η συμβουλευτική εργασία με τους γονείς αποσκοπεί στο να νοηματοδοτηθεί η συμπεριφορά του παιδιού τους και να διερευνηθεί ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει σε ολόκληρη την οικογένεια.

Επιπρόσθετα, δίνεται η ευκαιρία μιας συνολικής αποτίμησης του γονεϊκού ρόλου.

Συχνά, προκύπτουν γεγονότα που μπορεί να διαταράσσουν την καθημερινότητα της οικογένειας και να επαναπροσδιορίζουν τις σχέσεις των μελών της. Παραδείγματος χάριν, η έλευση ενός δεύτερου παιδιού, μια ασθένεια, μια απώλεια, ένα διαζύγιο κ.ο.κ. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να μην απαιτείται η ατομική παρακολούθηση ενός μέλους της οικογένειας, αλλά η υποστήριξη του γονεϊκού ζεύγους μέσω μιας συμβουλευτικής εργασίας.